Merkez’den TL için yeni adım

Bu kapsamda kredilerde fatura ibraz etme zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca bankaların TL ticari kredilere referans oranın 1.8 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması da kaldırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları. Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL’ye geçişi özendirmek’ dedi.

FATURA ŞARTI KALDIRILDI

’ndan yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 26 Ekim tarihli kararında, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçevenin piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirildiği, sadeleşme sürecinin etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlediği, bu kapsamda Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine devam edileceğinin kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı. Açıklamada alınan kararlar şöyle sıralandı:

– Bankalarca kullandırılan Türk lirası cinsinden nakdi krediler üzerinden yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına son verildi. Bu uygulamadan hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olması uygulaması da sona erdi.

– Bankalarca satın alınan reel kesimin ihraç ettiği menkul değerler üzerinden yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına son verildi.

– Bankaların Türk lirası ticari kredilere referans oranın 1.8 katının üzerinde uyguladıkları faiz/kâr payı oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması kaldırılacak.

– Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına referans oranın 2.7 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması kaldırıldı.

– Yatırım malı ithalatının net ihracatçılık şartından hariç tutulmasıyla ihracat kredilerine erişimin kolaylaşmasına katkı sağlanacak.

– Kur korumalı hesapların ( dönüşümlü) yenilenmesi ve Türk lirasına geçişi ile Türk lirası payının artırılmasına ilişkin maddeler menkul kıymet düzenlemesinden çıkarıldı.

TL MEVDUATIN PAYI ARTACAK

Merkez Bankası açıklamasında, Türk lirası mevduatın payının artırılmasına yönelik yeni kararlar alındığı belirtilerek, bu kararlar da şöyle sıralandı:

– Yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınması uygulamasında kur korumalı hesapların (döviz dönüşümlü) yenilenmesi ve Türk lirasına geçişi ile Türk lirası payının artırılmasına yönelik değişiklikler yapılacak. TL’ye geçiş oranı yüzde 10’dan fazla olan bankaların hedefi aşan kısmı yenileme hedefine sayılacak.

– Gerçek kişilere ait Türk lirası mevduatın payı için daha önce belirlenmiş olan 2.5 artış hedefi 3.5’e yükseltilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x